KOMUNIKACJA_WIZUALNA

ROK
2004–2010

ZAKRES USŁUGI
Projekt koncepcyjny
Projekt wstępny
Projekt końcowy
Dokumentacja techniczna
Wizualizacje
Projektowanie kolorystyki
Projektowanie grafiki operacyjnej
Nadzór nad wdrożeniem

 

O PROJEKCIE
Projekt i wdrożenie systemu identyfikacji Wzgórza Wawelskiego. Ze względu na charakter otoczenia nośniki informacji zostały zaprojektowane tak aby współgrały
z otoczeniem.

Wybrane projekty dla Muzeum na Wawelu:

Namiot Turecki

Magazyn tkanin

Wystawa tkanin Kulczyckich

Hołd Pruski

Na znak 
wspaniałego zwycięstwa